test

👍
Koniec z obowiązkiem posiadania przy sobie polisy OC i dowodu rejestracyjnego. Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
🚗👌
Zgodnie z nowelą, która zacznie obowiązywać 4 czerwca br., nie będzie już konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego czy papierowej polisy ubezpieczenia OC.
📒📋 ➡ 🖥